Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đôi nam nữ lấy chó dụ chó, bắt trộm trong ba giây