Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Cẩu tặc” ngang nhiên vào nhà bắt trộm chó