Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các thiếu nữ Nga lột đồ, xin tiền trên xa lộ