Bám vào mỏm đá chụp ảnh, du khách trượt tay rơi xuống núi Tế Công, Trung Quốc