Ủng hộ

Danh sách ủng hộ tuần 4 tháng 12

|

Trong tuần, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, cá nhân, gồm:
 

NGÀY

DIỄN GIẢI

SỐ TIỀN

Ủng hộ tiền mặt tại Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động

26/12/2014 TBS1 Dăng Ba Lam 1.000.000
30/12/2014 LDS1493 Một bạn đọc ở Hà Nội 1.000.000

Ủng hộ qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)

22/12/2014

LDS1492

TRA XUAN BINH GIUP LDS 1492 VO THI LOAN

5.000

22/12/2014

LDS1492

TK chuyen 711A03171412 Giup gia dinh chi Vo Thi Loan - ma so LDS1492

200.000

22/12/2014

HSTS

1420410304845914: CT ung ho chuong trinh nghia tinh Hoang Sa-Truong Sa


15.004.000

23/12/2014
LD1465

GIUP LD1465 NGUYEN NHAT TRIEU

5.000

23/12/2014 HSTS

CT TNHH MTV DAP-VINACHEM

300.000.000

24/12/2014

LD1465

TK chuyen 711A00511262; ND: giup gia dinh anh TRIEU MS: LD1465

 

1.000.000

24/12/2014

HSTS

TRUONG THPT SON TAY UNG HO CHUONG TRINH " NGHIA TINH HOANG SA, TRUONG SA"

9.000.000

24/12/2014

HSTS

LIEN DOAN LAO DONG TINH QUANG TRI

527.051.414

24/12/2014

HSTS

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH YÊN BÁI

300.000.000

25/12/2014

HSTS

LIEN DOAN LAO DONG TINH PHU YEN

142.597.000

25/12/2014 Tết

C DOAN TCTY GIAY VN CHUYEN TIEN UH CT GOP TET VOI CNLD NGHEO DON XUAN AT MUI

20.000.000

25/12/2014

HSTS

CONG DOAN VIEN CHUC VIET NAM CHUYEN QUY NGHIA TINH HOANG SA TRUONG SA 

 

1.500.000.000

25/12/2014 HSTS

 LDLD TINH Vĩnh Phúc chuyển tiền uh chương trình NGHIA TINH HOANG SA TRUONG SA

1.100.000.000

26/12/2014

LD1466

GIUP LD 1466

5.000
26/12/2014

LDS1495

GIUP LDS1495 PHAM HUU ANH

5.000

26/12/2014

LDS1494

GIUP LDS 1494 BUI THI BE

5.000

26/12/2014

HSTS

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh UNG HO TRUONG SA

108.951.776

26/12/2014

HSTS

LĐLĐ tỉnh Yên Bái ủng hộ chương trình NTHSTS

239.984.000

20/12/2014

TLV

Tran ngoc phung Quy xa hoi tu thien

300.000

22/12/2014

Vuong Gia Hy Quan 7, TP HCM Nguoi gia

500.000
23/12/2014

LD1465

Doan Thi Phuong giup cho Ma so LD1465 Chi Ngo Thu Diem va anh Nguyen Nhat Trieu pho Hang Chuoi , Ha noi

200.000
19/12/2014 TBS1

TK chuyen 711A53893638; ND: Ung ho gia dinh be Ngoc Han- Ca Mau- Mo tim

50.000

20/12/2014

TK chuyen 711AB0233026

10.000

22/12/2014 LDS1489

TK chuyen 711A33878411;TK nhan 177010000023405; ND: LDS1489

100.000

22/12/2014

TK chuyen 101010005590491

100.000

22/12/2014

LDS1492

TK chuyen 101010002616899; LDS1492 - ung ho chi Vo Thi Loan

50.000

22/12/2014

LDS1464

TK chuyen 101010002616899; ND: LDS1464

100.000

22/12/2014

LDS1491

TK chuyen 101010002616899; LDS1491 ung ho anh Luyen

50.000

22/12/2014

LDS1493

TK chuyen 101010002616899; LDS1493 ung ho em Do Duong Huy

100.000
22/12/2014

TBS1

TK chuyen 101010002616899; TK nhan 177010000023405; ND: ung ho chau Ngoc Han, con anh Sang

150.000
23/12/2014

TK chuyen 711AB1205281

10.000
23/12/2014

LD1460

TK chuyen 711A00326455; LD 1460

200.000

23/12/2014 LDS1487

TK chuyen 711A00326455 : LDS 1487

200.000

23/12/2014 TBS1

TK chuyen 711A90343169; ND: Ung ho chau Pham Ngoc Han

200.000

23/12/2014

TK chuyen 711AA7177544

10.000
24/12/2014

TK chuyen 711A92513723

100.000
24/12/2014

TK chuyen 711AA7292324

10.000
24/12/2014

TK chuyen 711AB2170604

10.000
24/12/2014

TK chuyen 711A79519923

10.000

24/12/2014

TK chuyen 711AB2560474

10.000
24/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711A89840264

10.000 
24/12/2014  CĐ  TK chuyen 711AB0256494 10.000 
24/12/2014   CĐ

TK chuyen 711AA7842511 

10.000 
24/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711AA7177583 

10.000 
24/12/2014   CĐ TK chuyen 711AA7260955 10.000 
25/12/2014  LDS1451  TK chuyen 711AB5152952; ND: LDS 1451 200.000 
25/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711A12453704

300.000 
26/12/2014  LD1467 

TK chuyen 711A28294264; TK nhan 177010000023405; ND:1647 - than ai 

50.000 
26/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711AB2937736 

10.000 
26/12/2014   CĐ

TK chuyen 711A34226921 

100.000 
26/12/2014  TBS1 

DANG BA LAM UNG HO BE NGOC HAN CHUA BENH TIM

1.000.000 
30/12/2014 

LDS1493 

Một bạn đọc

1.000.000 
29/12/2014  HSTS 

UH Hoàng Sa Trường Sa

86.864.770 

29/12/2014   HSTS

10006298-TC:I28700064. NOP TIEN NGHIA TINH HOANG SA TRUONG SA 

79.457.847 

29/12/2014  HSTS 

CAN BO CHI CUC THI HANH AN DAN SU BA THUOC - THANH HOA NOP TIEN UGN HO CHUONG TRINH NGHIA TINH HOANG SA, TRUONG SA

626.000 

30/12/2014  HSTS  TCTY TRUYEN THONG DA PHUONG TI - TONG CTY TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN UNG HO QUA CONG 1400 THANG 8 2014 CUA CT NGHIA TINH HOANG SA TRUÒNG SA

159.200 

30/12/2014  LD1465 

UNG HO GIA DINH ANH TRIEU MA SO LD1465

1.000.000 

30/12/2014  HSTS 

10006329-TC:I28700044.NOP TIEN NGHIA TINH HOANG SA TRUONG SA

24.000.000 

31/12/2014  HSTS 

CB Chi Cục thi hành án dân sự Bá Thước Tỉnh THANH HÓA ủng hộ CT NGHIA TINH HOANG SA TRUONG SA

201000 

31/12/2014  LD1467 

ung ho ma so ld 1467

500.000 

31/12/2014 

LD1467 

TK chuyen 101010003893750;TK nhan 102010000013374; ND: ung ho ANH NGUYEN QUOC ANH chien si nha gian

500.000 

31/12/2014  HSTS 

Tfr A/c: 102010000033125 CHUYEN TIEN UNG HO NGHIA TINH HOANG SA ,TRUONG SA VE QUY TAM LONG VANG THEO QD SO 368/CDN NGAY 30/12/2014 

200.000.000 

27/12/2014  TLV 

TK chuyen 711A03501485;TK nhan 177010000023405;ND: ung ho quy tam long vang

100.000 

28/12/2014  CĐ 

TK chuyen 101010006758627

50.000 

28/12/2014  LDS1493 

TK chuyen 711A12059577;TK nhan 177010000023405; ND:lds1493 gui ban Huy, mong ban mau hoi phuc

200.000 

28/12/2014  TBS1 

TK chuyen 711A12059577;TK nhan 177010000023405;ND: tbs goi be ngoc han

200.000 

28/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711AB0256494 

10.000 
28/12/2014  MS1650 

TK chuyen 711AA0451555;TK nhan 177010000023405; ND: MS 1650 - Ngo Thi Hong, Thua Thien Hue

200.000 

28/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711AB3386334 

10.000 

28/12/2014  CĐ 

TK chuyen 711AB1882421 

10.000 
30/12/2014  LD1464 

TK chuyen 711A04836383;TK nhan 177010000023405; ND:LD 1464

50.000 

30/12/2014  LD1467 

TK chuyen 711A13324094; TK nhan 177010000023405; ND:1647 Mong anh va con khoe manh, binh an 

400.000 

30/12/2014  LDS1487 

TK chuyen 711A11312967;TK nhan 177010000023405;ND:LDS1487

200.000 

31/12/2014  LDS1495 

TK chuyen 711A01110201;TK nhan 177010000023405;ND:1495 

200.000 

31/12/2014  TBS1 

TK chuyen 711A70141544;TK nhan 177010000023405;ND:TBS, gui anh Pham Thanh Sang va chau Ngoc Han 

50.000 

31/12/2014  CĐ 

IBVCB.3012140778155002.Tien ung ho

200.000 

31/12/2014  CĐ 

NGUYEN TRUONG TRUNG HOAI Phuong Tan Hung,Quan 7, Tp HCM benh hiem ngheo

200.000 

31/12/2014  CĐ 

Oanh tphcm Quy Xa hoi tu thien Tam long vang 

300.000 
31/12/2014  LD1467 

IBVCB.3112140726249001.Gia dinh chien si Nguyen Quoc Anh (ms LD 1467 

200.000 

31/12/2014  LDS1493 

Bạn đọc BH ủng hộ LDS 1493 

100.000 
 31/12/2014 LD1464 

Bạn đọc Trần Trung ủng hộ LD1464 

200.000 
31/12/2014   LD1466 Vũ Huy Anh ủng hộ  200.000 
TIN LIÊN QUAN

Tiền chảy vào túi ai khi chênh lệch giá vàng quá cao?

Lan Hương |

Nguồn cung vàng SJC thì thiếu trong khi nhu cầu mua của người dân lại cao. Điều đó là một trong những nguyên nhân đẩy chênh lệch giá vàng SJC quá cao so với giá vàng thế giới. Thậm chí, nhiều thời điểm, giá vàng SJC trong nước ngược chiều với biến động vàng thế giới. Có hay không việc thao túng giá đầu cơ trục lợi cho một số doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước?

Giá USD chợ đen hạ nhiệt, giá vàng "lò dò" vùng đáy do áp lực bán mạnh

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD chợ đen trong nước rơi xuống dưới mốc 24.000 đồng. Trong khi giá USD thế giới neo cao. Giá vàng thế giới giảm sút mạnh do thiếu tin tức hỗ trợ và đồng USD thế giới tăng cao.

Vai trò chủ cũ vũ trường New Century ở vụ bán rẻ 43ha đất vàng Bình Dương

Việt Dũng |

Hà Nội - Quá trình thẩm vấn, Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century phủ nhận cáo buộc bán rẻ 43 ha đất vàng của Nhà nước, song qua lời khai của nhiều bị cáo cho thấy, Nguyễn Đại Dương có vai trò chủ chốt.

Quảng Ninh: Cận cảnh dự án khu đô thị có "hòn non bộ" ở Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án Khu đô thị mới Ao Tiên - một trong những dự án được cấp phép đầu tư ở huyện Vân Đồn và đến nay đã cơ bản hoàn thành – bỗng trở nên nổi tiếng bởi một bức ảnh minh họa nhầm cho một dự án kế bên vừa bị thu hồi. 

Xử nghiêm việc ngân hàng ép khách mua bảo hiểm

TRÍ MINH |

Ngày 17.8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết đã có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Trần Thị Thanh Lam (tỉnh Bến Tre) liên quan đến tình trạng ngân hàng thương mại bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. 

Người trả lời chất vấn giải trình chưa rõ, Đại biểu Quốc hội được hỏi tiếp

Phạm Đông |

Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022, sáng 17.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Bệnh nhân xếp hàng đông đúc từ tờ mờ sáng, bệnh viện "tắc đường"

Nhóm PV |

Thời gian gần đây, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương từ Hà Nội cho đến TPHCM, liên tục ghi nhận tình trạng quá tải. Từ sáng sớm, số lượng bệnh nhân xếp hàng lấy số thứ tự khám, chữa bệnh đã lên đến hàng trăm người.

Tuyển sinh đại học 2022: Thí sinh “om” nguyện vọng vì học phí tăng cao

Trang Nhung |

Năm học 2022-2023, nhiều trường đại học công lập có mức học phí tăng cao, thậm chí có trường tăng gần gấp đôi so với năm 2021. Điều này khiến nhiều thí sinh băn khoăn, đắn đo lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học.