Tự chủ trong các trường y, dược: Vai trò của tổ chức công đoàn

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: CĐYTVN
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: CĐYTVN
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: CĐYTVN
Lên top