Tri ân “Người hùng ngành Y tế” tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Bộ Y tế trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.Thảo.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Bộ Y tế trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.Thảo.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Bộ Y tế trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: P.Thảo.
Lên top