Trao sổ tiết kiệm cho con của nữ nhân viên y tế Hải Dương tử nạn

Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Công đoàn ngành Y tế Hải Dương trao sổ tiết kiệm tới gia đình chị Vũ Thị Tình. Ảnh: Công Hằng
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Công đoàn ngành Y tế Hải Dương trao sổ tiết kiệm tới gia đình chị Vũ Thị Tình. Ảnh: Công Hằng
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Hải Dương, Công đoàn ngành Y tế Hải Dương trao sổ tiết kiệm tới gia đình chị Vũ Thị Tình. Ảnh: Công Hằng
Lên top