Trao quà Tết sum vầy cho cán bộ y tế hoàn cảnh khó khăn tại Thanh Hóa

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ một số đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.
Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ một số đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.
Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ một số đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo.
Lên top