Trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn ngành y tế Kon Tum mắc bệnh hiểm nghèo

Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn bị bệnh hiểm nghèo.
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn bị bệnh hiểm nghèo.
Đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn bị bệnh hiểm nghèo.
Lên top