Trân trọng những cống hiến, hy sinh thầm lặng của nhân viên y tế

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ tới đoàn viên ngành y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ tới đoàn viên ngành y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 50 triệu đồng hỗ trợ tới đoàn viên ngành y tế tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Lên top