Tiếp nhận 100 triệu đồng hỗ trợ nhân viên y tế chống COVID-19

Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận số tiền 100.000.000 đồng từ lãnh đạo Công ty TNHH Deloite Việt Nam.
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận số tiền 100.000.000 đồng từ lãnh đạo Công ty TNHH Deloite Việt Nam.
Đại diện Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận số tiền 100.000.000 đồng từ lãnh đạo Công ty TNHH Deloite Việt Nam.
Lên top