Thi giao tiếp ứng xử trong Cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao giải cho cá nhân đạt giải Nhất.
Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao giải cho cá nhân đạt giải Nhất.
Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao giải cho cá nhân đạt giải Nhất.
Lên top