Thêm một thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên của ngành Y tế

Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Tiến Hưng
Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Tiến Hưng
Toàn cảnh lễ ký kết thỏa thuận phúc lợi cho đoàn viên. Ảnh: Tiến Hưng
Lên top