Thêm một chương trình phúc lợi cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: CĐYTVN
Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: CĐYTVN
Toàn cảnh lễ ký kết. Ảnh: CĐYTVN
Lên top