Thêm 3 thoả thuận phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngành y tế

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế với 3 đối tác. Ảnh: Bảo Hân
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế với 3 đối tác. Ảnh: Bảo Hân
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết thoả thuận hợp tác chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động ngành y tế với 3 đối tác. Ảnh: Bảo Hân
Lên top