Thành lập công đoàn cơ sở thứ 107 trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam

PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở, quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn, quyết định công nhận đoàn viên.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở, quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn, quyết định công nhận đoàn viên.
PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở, quyết định công nhận Ban Chấp hành Công đoàn, quyết định công nhận đoàn viên.
Lên top