Tập huấn công tác y tế dự phòng và an toàn thực phẩm tại Gia Lai

Các đại biểu tham dự Chương trình.
Các đại biểu tham dự Chương trình.
Các đại biểu tham dự Chương trình.
Lên top