Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong ngành y tế

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Chánh Thanh tra Bộ Y tế ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2020.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Chánh Thanh tra Bộ Y tế ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2020.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và Chánh Thanh tra Bộ Y tế ký kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2020.
Lên top