Tâm sự của nữ điều dưỡng trực tiếp chiến đấu với dịch COVID-19

Chị Nguyễn Thị Mai Hương- điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa Đống Đa - trong giờ làm việc.
Chị Nguyễn Thị Mai Hương- điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa Đống Đa - trong giờ làm việc.
Chị Nguyễn Thị Mai Hương- điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm, bệnh viện đa khoa Đống Đa - trong giờ làm việc.
Lên top