Quán triệt một số nội dung chính của Nghị quyết 02-NQ/TW

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết 02-NQ/TW tại hội nghị. Ảnh: Xuân Bách
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết 02-NQ/TW tại hội nghị. Ảnh: Xuân Bách
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết 02-NQ/TW tại hội nghị. Ảnh: Xuân Bách
Lên top