Phát động phong trào vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao

Các đại biểu hô vang khẩu hiệu “vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao”. Ảnh: X. Thảo
Các đại biểu hô vang khẩu hiệu “vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao”. Ảnh: X. Thảo
Các đại biểu hô vang khẩu hiệu “vệ sinh sạch sẽ, sức khỏe nâng cao”. Ảnh: X. Thảo
Lên top