Phát động cuộc thi về phụ nữ ngành y

GS.TS Trần Văn Thuấn (thứ 2 từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban vì sự tiến Bộ Phụ nữ - Bộ Y tế, tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Hội thi. Ảnh: Xuân Bách
GS.TS Trần Văn Thuấn (thứ 2 từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban vì sự tiến Bộ Phụ nữ - Bộ Y tế, tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Hội thi. Ảnh: Xuân Bách
GS.TS Trần Văn Thuấn (thứ 2 từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban vì sự tiến Bộ Phụ nữ - Bộ Y tế, tặng hoa chúc mừng Ban tổ chức Hội thi. Ảnh: Xuân Bách
Lên top