Phát động cuộc thi trực tuyến phòng, chống COVID-19 tại nơi làm việc

Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2021 giữa 3 đơn vị. Ảnh: Nguyễn Khánh
Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2021 giữa 3 đơn vị. Ảnh: Nguyễn Khánh
Công đoàn Y tế Việt Nam, Cục Quản lý môi trường y tế, Tạp chí Lao động và Công đoàn ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động năm 2021 giữa 3 đơn vị. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top