Nhiều ưu đãi cho đoàn viên công đoàn ngành Y tế

Nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn ngành y tế từ tập đoàn VinGroup thông qua thoả thuận hợp tác vừa được ký giữa hai bên. Ảnh: Xuân Bách
Nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn ngành y tế từ tập đoàn VinGroup thông qua thoả thuận hợp tác vừa được ký giữa hai bên. Ảnh: Xuân Bách
Nhiều ưu đãi dành cho đoàn viên công đoàn ngành y tế từ tập đoàn VinGroup thông qua thoả thuận hợp tác vừa được ký giữa hai bên. Ảnh: Xuân Bách
Lên top