Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà
Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh. Ảnh: Xuân Thảo
Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh. Ảnh: Xuân Thảo
Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh. Ảnh: Xuân Thảo
Lên top