Người lao động ngành y được mua các sản phẩm giảm giá lên tới 40%

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: CĐYTVN
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: CĐYTVN
Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: CĐYTVN
Lên top