Nâng cao nhận thức của đoàn viên qua Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương và Ths.BS Phạm Thị Thanh Thủy trao cờ lưu niệm cho 9 đội tham dự hội thi.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương và Ths.BS Phạm Thị Thanh Thủy trao cờ lưu niệm cho 9 đội tham dự hội thi.
PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương và Ths.BS Phạm Thị Thanh Thủy trao cờ lưu niệm cho 9 đội tham dự hội thi.
Lên top