Kịp thời động viên những “chiến sĩ áo trắng” phòng chống dịch COVID-19

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam trao tặng kinh phí hỗ trợ tập thể cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Lên top