Khối thi đua CĐ ngành Trung ương khảo sát tại CĐ Y tế Việt Nam

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam và bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam tại buổi khảo sát. Ảnh: Tiến Hưng.
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam và bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam tại buổi khảo sát. Ảnh: Tiến Hưng.
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công thương Việt Nam và bà Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế Việt Nam tại buổi khảo sát. Ảnh: Tiến Hưng.
Lên top