Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương bàn giao Mái ấm công đoàn

Đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh phát biểu cảm xúc tại lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Tiến Hưng
Đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh phát biểu cảm xúc tại lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Tiến Hưng
Đoàn viên Phan Thị Hoàng Anh phát biểu cảm xúc tại lễ bàn giao nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Tiến Hưng
Lên top