Khen thưởng cán bộ có thành tích xuất sắc trong phòng chống COVID-19

Lãnh đạo cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hiền.
Lãnh đạo cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hiền.
Lãnh đạo cơ quan Công đoàn Y tế Việt Nam tặng bằng khen cho các đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hiền.
Lên top