Khối thi đua 11 Công đoàn ngành Trung ương:

Khảo sát tại Công đoàn Viên chức Việt Nam

Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn Khảo sát - phát biểu kết luận của buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn Khảo sát - phát biểu kết luận của buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, Trưởng đoàn Khảo sát - phát biểu kết luận của buổi làm việc.
Lên top