Hỗ trợ đoàn viên ngành y tế Hà Nam tham gia phòng chống COVID-19

PGS.TS. Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Hưng
PGS.TS. Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Hưng
PGS.TS. Phạm Thanh Bình trao hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Tiến Hưng
Lên top