Hỗ trợ cán bộ y tế tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam, Trưởng khối thi đua CĐ ngành Trung ương trao tới Công đoàn Y tế Việt Nam số tiền hỗ trợ cho cán bộ, người lao động ngành y tham gia chống COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam, Trưởng khối thi đua CĐ ngành Trung ương trao tới Công đoàn Y tế Việt Nam số tiền hỗ trợ cho cán bộ, người lao động ngành y tham gia chống COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch CĐ Công Thương Việt Nam, Trưởng khối thi đua CĐ ngành Trung ương trao tới Công đoàn Y tế Việt Nam số tiền hỗ trợ cho cán bộ, người lao động ngành y tham gia chống COVID-19. Ảnh: Bảo Hân
Lên top