Giới thiệu Công đoàn Y tế Việt Nam: Công đoàn Y tế Việt Nam

Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng ảnh Bác Hồ cho Công đoàn Y tế Việt Nam.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng ảnh Bác Hồ cho Công đoàn Y tế Việt Nam.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng ảnh Bác Hồ cho Công đoàn Y tế Việt Nam.
Lên top