Giờ làm thêm của cán bộ y tế chống dịch COVID-19

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19. Ảnh: Tô Thế
Lên top