Độc đáo xà bông handmade từ dược liệu của nữ đoàn viên công đoàn

Xà bông handmade làm từ dược liệu của đoàn viên Hoa Thị Thuý Hà. Ảnh: NVCC
Xà bông handmade làm từ dược liệu của đoàn viên Hoa Thị Thuý Hà. Ảnh: NVCC
Xà bông handmade làm từ dược liệu của đoàn viên Hoa Thị Thuý Hà. Ảnh: NVCC
Lên top