Độc đáo sáng kiến lấy nước sát khuẩn tay bằng chân

Bệnh nhân sử dụng chân để lấy nước sát khuẩn tay. Ảnh: Lương Thị Chuyển
Bệnh nhân sử dụng chân để lấy nước sát khuẩn tay. Ảnh: Lương Thị Chuyển
Bệnh nhân sử dụng chân để lấy nước sát khuẩn tay. Ảnh: Lương Thị Chuyển
Lên top