Đại hội Chi bộ Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng Chi ủy Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lan Anh
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng Chi ủy Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lan Anh
Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên chúc mừng Chi ủy Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Lan Anh
Lên top