Cuộc thi ảnh “Chiến sỹ áo trắng trên mặt trận chống COVID-19”

Lên top