Cùng nhau hành động để bảo vệ Blouse trắng

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Lên top