Công đoàn Y Việt Nam hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo ở Phú Thọ

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao quà cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo của Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao quà cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo của Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình trao quà cho đoàn viên công đoàn mắc bệnh hiểm nghèo của Công đoàn ngành Y tế Phú Thọ.
Lên top