Công đoàn Y tế VN tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Deloitte Việt Nam (bên trái) và bà Phạm Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) Chủ tịch CĐYT Việt Nam (bên trái) trao phần thưởng cho các đội tham gia tích cực. Ảnh:  CĐ Y tế VN
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Deloitte Việt Nam (bên trái) và bà Phạm Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) Chủ tịch CĐYT Việt Nam (bên trái) trao phần thưởng cho các đội tham gia tích cực. Ảnh: CĐ Y tế VN
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Deloitte Việt Nam (bên trái) và bà Phạm Thanh Bình (ngoài cùng bên phải) Chủ tịch CĐYT Việt Nam (bên trái) trao phần thưởng cho các đội tham gia tích cực. Ảnh: CĐ Y tế VN
Lên top