Công đoàn Y tế VN tập huấn truyền thông giao tiếp ứng xử cho cán bộ CĐCS

Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình phát biểu tại hội nghị.
Lên top