Công đoàn Y tế VN nâng cao quản trị tài chính cho công đoàn cơ sở

Lễ kí kết giữa chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Deloite Việt Nam.
Lễ kí kết giữa chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Deloite Việt Nam.
Lễ kí kết giữa chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam và Deloite Việt Nam.
Lên top