Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp tục hỗ trợ tuyến đầu chống COVID-19

Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình trao số tiền 200.000.000 đồng  cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình trao số tiền 200.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Thừa ủy quyền của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, PGS.TS Phạm Thanh Bình trao số tiền 200.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Lên top