Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp sức đoàn viên chống dịch COVID – 19

Nhân viên y tế trực tiếp tham gia chống dịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Nhân viên y tế trực tiếp tham gia chống dịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Nhân viên y tế trực tiếp tham gia chống dịch. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top