Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp sức chống dịch COVID - 19 tại Hà Nội

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao tặng khẩu trang y tế tới Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao tặng khẩu trang y tế tới Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
PGS.TS Phạm Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (thứ 3 từ phải sang) trao tặng khẩu trang y tế tới Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
Lên top