Công đoàn Y tế Việt Nam tiếp nhận quà tặng cho cán bộ y tế

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nhận 1.000 suất quà từ Công ty cổ phần ALTAI SIBIRI. Ảnh: CĐYTVN
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nhận 1.000 suất quà từ Công ty cổ phần ALTAI SIBIRI. Ảnh: CĐYTVN
Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Bình nhận 1.000 suất quà từ Công ty cổ phần ALTAI SIBIRI. Ảnh: CĐYTVN
Lên top